You are currently viewing Yurukill: The Calumniation Games

Yurukill: The Calumniation Games

ดาวโหลดเกม Yurukill: The Calumniation Games

Yurukill: The Calumniation Games
9/10
 • คะแนนจาก Steam : 9/10
 • ประเภท : Arcade, Shoot ’em up, Japanese, Top-down, 3D
 • ผู้ผลิต : IzanagiGames, G.rev Ltd., ESQUADRA,inc.
 • ภาษา: อังกฤษ/MULTI5
 • ขนาดดั้งเดิม : 5.6 GB
 • ขนาดรีแพ็ค : 4.4 GB

รายละเอียดเกม Yurukill: The Calumniation Games

     ผู้เล่นที่ต้องการใช้ Nintendo Switch Pro Controller ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง: เข้าถึงเมนูการตั้งค่า Steam Controller และเปิดใช้งาน “การสนับสนุนการกำหนดค่า Switch Pro” จากนั้นปิดใช้งาน “ใช้เค้าโครงปุ่ม Nintendo” นอกจากนี้ หาก Nintendo Switch Pro Controller เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลในขณะที่ “ปิดใช้งาน Steam Input” เปิดใช้งานอยู่ในการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ของเกม คอนโทรลเลอร์จะทำงานไม่ถูกต้อง

สเปคขั้นต่ำ

 • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: 64-bit Windows 10
 • หน่วยประมวลผล: Intel® Core i5
 • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
 • กราฟิกส์: DirectX 11 or later
 • DirectX: เวอร์ชัน 11
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 8 GB

!! Download Here !!

ใส่ความเห็น