AGE OF EMPIRES 3 : COMPLETE COLLECTION

AGE OF EMPIRES 3 : COMPLETE COLLECTION

AGE OF EMPIRES 3: COMPLETE COLLECTION

ประเภท : วางแผนการรบ , Strategy, RTS, Isometric, 3D, Real-time
ผู้ผลิต : Ensemble Studios, Microsoft Game Studios
ภาษา : อังกฤษ/MULTI6
ขนาดดั้งเดิม : 6.1 GB
ขนาดของเรา : 1.9 GB

        ท่านจะได้พบกับประสบการณ์ในการเล่นเกมส์วางแผนการรบในรูปแบบย้อนยุค ไปสมัยที่มีการล่าอาณานิคม มีการใช้กลยุทธ์หลากหลายตามสถานการณ์ ซึ่งทาง Microsoft Studios นำเกม Age of Empires III อันยิ่งใหญ่มาให้คุณในคอลเลกชันขนาดใหญ่เป็นครั้งแรก ควบคุมมหาอำนาจในยุโรปที่ต้องการสำรวจดินแดนใหม่ในโลกใหม่ หรือกระโดดไปทางตะวันออกสู่เอเชีย และการการต่ อสู้เพื่ออำนาจทางการปกครอง ซึ่งได้คะแนนจากเกมเมอร์ทั่วโลกสูงถึง 9/10

Close Menu