ทำเนียบผู้สนับสนุน

  1. คุณ อังอัง = 150 บาท
  2. คุณ บูรณินทร์  = 111 บาท
  3. ไม่ประสงค์ออกนาม = 105 บาท
  4. คุณ sqpond = 97 บาท
  5. คุณ Boatty = 50 บาท
  6. คุณ Paracel = 46 บาท
  7. คุณ Ryzen7 = 30 บาท
  8. คุณ John Snow = 20 บาท
  9. คุณ P = 10 บาท

ยอดผู้บริจาค เดือน พฤษภาคม 63 = 419 บาท
ยอดผู้บริจาค เดือน มิถุนายน 63 = 200 บาท

แจ้งชื่อผู้บริจาค

Donate
Close Menu