You are currently viewing Reus 2: Supporter Edition

Reus 2: Supporter Edition

โหลดเกม Reus 2: Supporter Edition ไฟล์เดียว

Reus 2: Supporter Edition
8/10
 • คะแนนจาก Steam : 8/10
 • ประเภท : Strategy, God sim, Side, 2D
 • ผู้ผลิต : Abbey Games, Firesquid
 • ภาษา: อังกฤษ/MULTI10
 • ขนาดดั้งเดิม : 5.6 GB
 • ขนาดรีแพ็ค : 757 MB

รายละเอียดเกม Reus 2: Supporter Edition

     มาเป็นพระเจ้าอีกครั้งใน Reus 2 โดยการควบคุมยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งควบคุมองค์ประกอบต่างๆ ของพวกมันได้ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรูปร่างโลก สร้างระบบนิเวศของทรัพยากร และทำให้อารยธรรมของมนุษย์เจริญรุ่งเรือง ทางเลือกของคุณจะกำหนดชะตากรรมของมนุษย์ที่เปราะบางเหล่านี้ ซึ่งความเป็นอิสระอาจนำพวกเขาไปสู่จุดสูงสุดได้

Reus 2 Supporter Edition ss
Reus 2 Supporter Edition ss

สเปคขั้นต่ำ

 • ต้องการโปรเซสเซอร์และระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 10
 • โปรเซสเซอร์: AMD FX-4130 Quad-Core / Intel Core i3-4130
 • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
 • กราฟิกส์: GeForce GTX 950 Ti / Radeon HD 7750
 • DirectX: เวอร์ชัน 10
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 6 GB

!! Download Here !!

Leave a Reply